Category Có Những Giờ Học

CÓ NHỮNG GIỜ HỌC

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).     CÓ NHỮNG GIỜ HỌC Có những giờ học, Ông thầy nói những lời câm, Những giòng phấn viết tím bầm, Con chim độc tấu dương cầm.         Có những giờ học, Nghìn sau xin hỏi câu này, Đàn ông khỏa tử ? […]