Category 10. Hình T.B. Tháng 01-2010 Giải Phẫu Trống Đồng

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01-2010

THÁNG MỘT 2010 GIẢI PHẨU TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC ÂM DƯƠNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. Tác giả đang giải phẫu một chiếc trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn (Hình do bác sĩ Nguyễn Khắc Lân chụp). Trống đồng của đại tộc Đông Sơn là trống nòng nọc, âm dương. Trống đồng diễn […]