Category 35 Hình T.B. Tháng 03-2012 Bắc Cực Đấ Xanh Bến Trắng

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3, 2012: BẮC CỰC: ĐẤT XANH, BẾN TRẮNG, TÌNH NGỜI

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG BA, 2012   Đất Xanh (Greenland), Bến Trắng (Qaqortoq), Tình Ngời (Inuit).  Nguyễn Xuân Quang Trong chuyến đi thăm Vòng Đai Bắc Cực, chúng tôi có ghé đến hải cảng Qaqortoq, tiếng thổ dân Inuit có nghĩa là Chỗ Trắng, Bến Trắng của đảo Greenland, Đất Xanh (theo Sử Thi Băng […]