Category USA: South Dakota Mươi Điều Về Rushmore.

USA, SOUTH DAKOTA: MƯƠI ĐIỀU VỀ ĐÀI TƯỞNG NIỆM NÚI RUSHMORE.

USA: SOUTH DAKOTA, MƯƠI ĐIỀU VỀ ĐÀI TƯỞNG NIỆM NÚI RUSHMORE. Nguyễn Xuân Quang. 1. Tổng Quát. Hiện nay đi du lịch thế giới không còn thoải mái như những năm về trước. An ninh là vấn đề phiền toái và nguy hiểm nhất trong việc đi du lịch thế giới hiện nay. Điểm thứ […]