Category Công Viên Vigeland Na Uy (2)

CÔNG VIÊN ĐIÊU KHẮC VIGELAND, OSLO, NA UY (2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). CÔNG VIÊN ĐIÊU KHẮC VIGELAND, OSLO, NORWAY. (Phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang Kế đến là Khu Thạch Trụ (Monolith). Đây là khu cột trụ của công viên. Khu Thạch Trụ gồm đế và thạch trụ. -Đế Thạch Trụ. Phần sàn Thạch Trụ […]