Category 95. Hình T.B. Tháng 4-2017 Đinh Tiên Hoàng

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2017: VUA ĐINH TIÊN HOÀNG NHÌN QUA CHỨNG SỬ CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2017 VUA ĐINH TIÊN HOÀNG NHÌN QUA CHỨNG SỬ CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (xem bài viết cùng tên ở Categories Chữ Nòng Nọc).