Category 42 Hình T.B. Tháng 10 2012 Amazon, Dòng Sinh Mệnh Loài Người

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10, 2012: AMAZON, DÒNG SINH MỆNH CỦA LOÀI NGƯỜI.

 HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10, 2012. AMAZON, DÒNG SINH MỆNH CỦA LOÀI NGƯỜI. Amazon hiện nay được coi là dòng sông dài nhất thế giới, dài 6.520 cây số. Lưu vực sông Amazon bao phủ 2.5 triệu dậm vuông hay 30% lục địa Nam Mỹ châu. Amazon có 15.000 phụ lưu. Amazon cung cấp hơn […]