Category Lạc Long Quân: Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể (1).

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN (Phần 1).

*NẾU CẦN CLICK HAI LẦN VÀO TỰA BÀI ĐỂ MỞ BÀI NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN. (phần 1). Nguyễn Xuân Quang Ngài Lạc Long Quân được coi là Cha Tổ của Lạc Việt, Việt Nam. Lạc Long Quân, ngài là ai? .Qua Sử Miệng (truyền thuyết, ca dao, tục […]