Category Trăng Thu Kim Tự Tháp

“Du Ký” Ai Cập

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRĂNG THU TRÊN KIM TỰ THÁP                         Tạp ghi Nguyễn Xuân Quang Tôi mơ ước đi Ai Cập từ lâu. Tôi muốn viếng thăm Ai Cập ngay từ khi nghiên cứu truyền thuyết, cổ sử Việt và khám phá ra chữ viết nòng nọc. […]