Category Xuân Cảm (Thơ)

XUÂN CẢM

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).                               XUÂN CẢM              Một thoáng xuân phong kể ngắn, dài.             Bên trời rét ngọt, mách thanh bai.             Nụ đào chúm chím, xuân cười nụ.             Góc mắt thềm xuân, dậy cảm hoài.                                *             Thoáng những mùa xuân như […]