Category Tranh thiên nhiên Giverny Monet

TỪ ĐIỂN TƯƠNG ĐỒNG ANH-VIỆT NGỮ

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TỪ ĐIỂN TƯƠNG ĐỒNG ANH-VIỆT NGỮ Nguyễn Xuân Quang LỜI MỞ ĐẦU Tôi khám phá ra có sự liên hệ mật thiết giữa Việt ngữ và Phạn ngữ (Tiếng Việt Huyền Diệu). Sự liên hệ này có thể là: 1. liên hệ trực tiếp, […]