Category Bảo Tàng Viện Mercedes-Benz 2

VIỆN BẢO TÀNG MERCEDES-BENZ, STUTTGART, ĐỨC (2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  BẢO TÀNG VIỆN MERCEDES-BENZ  Ở STUTTGARD, ĐỨC. (Du ký bằng hình) (Phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang Một vài chiếc xe cổ điển và tân cổ điển.       Xe Mercedes của các danh nhân dùng. Bảo tàng cũng trưng bầy nhiều […]