Category Một Lũ… (Thơ Chữ Nghĩa)

MỘT LŨ… (Thơ Chữ Nghĩa)

    NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA   Những vần thơ CHỮ NGHĨA cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu. Bài thơ này viết theo loại bỏ lửng.  Bỏ lửng vì viết toạc ra không thể nói hết ý được, để độc giả có thể tham dự thêm vào theo ý riêng mình.     MỘT […]