Category Oman Salalah Lối Mòn Nhựa Thơm Frankincense

OMAN: SALALAH, LỐI MÒN NHỰA THƠM FRANKINCENSE.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). OMAN: SALALAH, LỐI MÒN NHỰA THƠM FRANKINCENSE. Nguyễn Xuân Quang Salalah, Oman Cội Gốc Của Lối Mòn Nhựa Thơm Frankincense. Như đã biết qua bài viết Oman, Một Xứ Hồi Khác Hồi, Oman đã có mối giao lưu với Âu và Á châu từ […]