Category Chữ Nòng Nọc 4: Dấu Nọc Chấm, Que

CHỮ NÒNG NỌC (tiếp theo)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).            CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE . CHƯƠNG I  (Phần4) Ngữ Pháp (Grammar) Của Chữ Viết Nòng  Nọc Vòng Tròn-Que.      Dấu Chữ Viết Nòng Nọc Vòng Tròn-Que.  Nguyễn Xuân Quang 2. Dấu Nọc Xin nói sơ qua một chút về […]