Category 37 Hình T. B.Tháng 5-2012 Mhà Vệ Sinh Có Ý Nghĩa Nhất Thế Giớ

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2012: PHÒNG VỆ SINH CÓ Ý NGHĨA NHẤT THẾ GIỚI.

  HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG NĂM-2012. CĂN PHÒNG VỆ SINH CÓ Ý NGHĨA NHẤT TRÊN THẾ GIỚI. Nguyễn Xuân Quang Qua bài viết Những Phòng Vệ Sinh Tôi Đã Đi Qua (xem bài này) trên thế giới, chúng ta đã biết qua nhiều khía cạnh của các nhà vệ sinh trên thế giới. Tuy nhiên phòng […]