Category Trống Đồng Tí Hon Minh Khí

TRỐNG ĐỒNG TÍ HON MINH KHÍ.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Phải tuân thủ luật tác quyền. Nhuận sắc lại 15/6/2020. TRỐNG TÍ HON MINH KHÍ Nguyễn Xuân Quang Tổng quát Trống đồng loại tí hon gọi là trống minh khí. Ngoài những trống đồng nòng nọc, âm dương cỡ lớn và trung của đại […]