Category Định Nghĩa Ma (T. Chữ N.)

ĐỊNH NGHĨA MA (Thơ Chữ Nghĩa)

   Thơ Chữ Nghĩa  Bài này thơ làm theo cách giải nghĩa chữ theo kiểu… thơ chữ nghĩa!  Định Nghĩa Ma                   Nguyễn Xuân Quang   Đất hỡi trời ơi! nước Việt ta, Trải qua mấy chục năm can qua, Mà nhiều ma sống hơn ma chết, Cả nước toàn là một lũ ma!   […]