Category Argentina:Igwasu (3 hết)

ARGENTINA: THÁC IGUAZÚ (3 và hết).

Other notable falls are the San Martin, Bossetti, andBernabe Mendez. ARGENTINA Thác Iguazú (phần 3 và hết).  Nguyễn Xuân Quang Sáng hôm sau chúng tôi bay tới thác Iguazú, phía bên Argentina. Công Viên Quốc Gia Iguazú, Parque Naciónal Iguazú (ảnh của tác giả). Thác Iguazú mới được bầu là một trong bẩy kỳ quan thiên nhiên […]