Category Tương Đồng Với Inca.

TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CỔ SỬ VIỆT và INCA.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). SỰ TƯƠNG ĐỒNG  GIỮA CỔ VIỆT VÀ INCA. Nguyễn Xuân Quang Qua những bài viết trước ta đã biết những tộc thổ dân châu Mỹ hiện được cho là có gốc từ vùng ven biển Á châu, từ Đông Nam Á di cư qua châu […]