Category Thụy Ơi và Tình Ơi!

THỤY ƠI VÀ TÌNH ƠI…

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Thụy Ơi! Và Tình Ơi!  NHỮNG NGƯỜI CON MẮT ỐC NHỒI, CÓ TÀI ĐÁNH VỢ, ĐẬP NỒI ĐẬP NIÊU. Nguyễn Xuân Quang Ngồi nghe người ca sĩ hát bài Khúc Thụy Du thơ Du Tử Lê do Anh Bằng phổ nhạc, ‘méo mó’ nghề […]