Category Tê Mê (Hát Nói)

TÊ MÊ (hát nói)

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).              Vào khoảng cuối niên khóa 1969, lớp chúng tôi, nhất là lũ Quân Y sửa soạn ba lô lên đường, lúc đó nhu cầu y sĩ cho các đơn vị và chiến trường rất cần sau tết Mậu […]