Category 127. Hình T.B. Tháng 6-2020: Người Bạn Sói Con.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2020: NGƯỜI BẠN SÓI CON.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2020: NGƯỜI BẠN SÓI CON. Nguyễn Xuân Quang. Trước mùa dịch siêu vi Vũ Hán, một gia đình sói cỏ thường ghé thăm vườn nhà. Bây giờ có lẽ lũ sói con đã tới tuổi phải lìa mẹ đi kiếm ăn một mình nên chỉ còn thấy một con sói cỏ […]