Category Trống Theo Hình Dạng

CÁC NHÓM TRỐNG THEO HÌNH DẠNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). CÁC NHÓM TRỐNG THEO HÌNH DẠNG Nguyễn Xuân Quang Qua chương CƠ THỂ HỌC TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG ĐÔNG NAM Á, ta đã biết sự Phân Loại Trống Đồng của Nguyễn Xuân Quang Dựa Trên Ý Nghĩa Vũ Trụ Thuyết (có căn bản là […]