Category Trống Hình Nón Cụt

TRỐNG HÌNH NÓN CỤT TRÒN XOAY Ở VÙNG CAO VIỆT NAM.

*Nếu bài chưa mở, xin click hai lần vào đề bài đẻ mở bài ra. NHỮNG NHÓM TRỐNG THEO HÌNH DẠNG TRỐNG HÌNH NÓN CỤT TRÒN XOAY Ở VÙNG  CAO VIỆT NAM. Nguyễn Xuân Quang Trống đồng hình nón tròn xoay cụt đầu nằm trong đại tộc trống đồng nòng nọc, âm dương Đông Sơn. Trong […]