Category CT TV Tinh Hoa Đại Tộc Việt

Chương Trình TV Tinh Hoa Đại Tộc Việt

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TINH HOA ĐẠI TỘC VIỆT. Muốn xem chương trình Tinh Hoa Đại Tộc Việt của tôi xin mời vào hệ thống truyền hình VBS (Vietnamese Broadcasting Services). Chương trình này phát hình vào xế trưa ngày thứ hai mỗi tuần và sau đó lặp lại một hai lần trong 24 giờ […]