Category Lịch Đồng Đông Sơn (2): Lịch Âm Ngọc Lũ I.

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (2): LỊCH ÂM NGỌC LŨ I.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (2) LỊCH ÂM NGỌC LŨ I. Nguyễn Xuân Quang. Trước hết xin nói ngay là lịch âm (yin calendar) khác với âm lịch (lunar calendar). Lịch âm là lịch mang âm tính […]