Category Trống Nam Dương: Rồng Komodo

TRỐNG NAM DƯƠNG: RỒNG KOMODO TRÊN TRỐNG NAM DƯƠNG.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). RỒNG KOMODO TRÊN TRỒNG ĐÔNG SƠN. Nguyễn Xuân Quang Rồng Komodo (Varanus komodoensis) còn có tên là Komodo monitor, thấy ở các đảo Komodo, Rinca, Flores, Gili, Motang và Padar ở Nam Dương. Vùng đảo có rồng Komodo ở Nam Dương (trong khung nhỏ, […]