Category Nhật Bản: Cổng Torii Biểu Tượng Thần Đạo.

NHẬT BẢN: CỔNG TORII, BIỂU TƯỢNG THẦN ĐẠO.

NHẬT BẢN: CỔNG TORII, BIỂU TƯỢNG THẦN ĐẠO. Nguyễn Xuân Quang Cổng Torii được coi là biểu tượng của Thần đạo (Shinto, 神道) Nhật Bản. Tác giả tại torii nổi Miyajima (xem dưới). Muốn hiểu rõ Torii, trước tiên cần phải hiểu rõ tín ngưỡng căn bản của người Nhật. Tín ngưỡng này là Thần […]