Category Trống Thành Vân Hùng Kì Âm

TRỐNG HÙNG KÌ NHÁNH NỌC ÂM THÁI DƯƠNG THÀNH VÂN.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG TỘC HÙNG KÌ NHÁNH NỌC ÂM THÁI DƯƠNG THÀNH VÂN. NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THIẾU ÂM. Nguyễn Xuân Quang Tổng quát Chỉ xin nói chú tâm nói tới các điểm chủ yếu. Trống Thành Vân tìm thấy ở xã Thành Vân, huyện Vĩnh Thạch, […]