Category Trống Thành Vân Hùng Kì Âm

TRỐNG HÙNG KÌ NHÁNH ÂM THÀNH VÂN

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG TỘC HÙNG KÌ NỌC ÂM THÁI DƯƠNG THÀNH VÂN. NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI TIA SÁNG KHẢM. Nguyễn Xuân Quang Tổng quát Chỉ xin nói chú tâm nói tới các điểm chủ yếu. Trống Thành Vân tìm thấy ở xã Thành Vân, huyện Vĩnh […]