Category Đạo M. Trời Của Bách Việt (1)

ĐẠO MẶT TRỜI CỦA BÁCH VIỆT (PHẦN 1).

ĐẠO THỜ MẶT TRỜI CỦA BÁCH VIỆT. (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Qua nhiều vài biết của tôi, chúng ta đã biết Đại Tộc Việt là Người Mặt Trời thái dương rạng ngời. Như thế hiển nhiên Bách Việt thờ phượng mặt trời. Xin tóm tắt nhắc lại vài điểm chính về Đại Tộc Việt […]