Category Công Viên Vigeland Na Uy (1)

CÔNG VIÊN ĐIÊU KHẮC VIGELAND, OSLO, NA UY (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). CÔNG VIÊN ĐIÊU KHẮC VIGELAND, OSLO, NORWAY. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang  Một nơi phải thăm viếng khi đến Oslo, thủ đô Na Uy (Norway) là Công Viên Điêu Khắc Vigeland. Vigeland park là một phần của công viên Frogner rộng 80 mẫu Anh. […]