Category Ấn Độ: Bắc AĐ 4: Taj Mahal, Bài Thơ Tình Yêu Bất Tử…

BẮC ẤN ĐỘ (phần 4 ) TAJ MAHAL, BÀI THƠ TÌNH BẤT TỬ VIẾT BẰNG CẨM THẠCH.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).  BẮC ẤN ĐỘ (phần 4 ) TAJ MAHAL Bài Thơ Tình Bất Tử Viết Bằng Cẩm Thạch. Taj Mahal ở thành phố Agra nằm trong tam giác vàng du lịch của Bắc Ấn Độ. Agra nằm ở trên bờ Tây của sông Yamuna, cách Delhi […]