Category Biểu Tượng Y Học

BIỂU TƯỢNG Y HỌC TÂY PHƯƠNG NHÌN DƯỚI CON MẮT LƯỠNG HỢP NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG, VIỆT DỊCH NÒNG NỌC.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   BIỂU TƯỢNG Y HỌC TÂY PHƯƠNG NHÌN DƯỚI CON MẮT LƯỠNG HỢP NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG, TIÊN RỒNG, VIỆT DỊCH NÒNG NỌC. Nguyễn Xuân Quang Ai cũng biết rằng Con Rắn (một hay hai con rắn) với Cây Gậy được dùng làm biểu […]