Category Ngoại Sổ

NGOẠI SỔ

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGOẠI SỔ Tôi nằm đây, Trong tiêu điểm không gian, Nghe cái chết bầy nhầy man mát, Lật bàn tay xem giờ tận số. Thằng bé con Thần Chết leo qua cửa sổ. Tôi giơ tay: bonjour! Nó nhìn ngây ngố như thằng Mán […]