Category Thám Du Nam Cực (10).

THÁM DU NAM CỰC (10)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  THÁM DU NAM CỰC Du ký (Phần 10). Nguyễn Xuân Quang  Ngày Thứ Ba Ở Nam Cực  Sáng sớm hôm sau, khi đang ăn sáng thì thuyền trưởng Marcos báo cho biết một tin buồn.  Dông gió lớn, mây mù dầy đặc và băng […]