Category Myanmar: Một Vài Pho Tượng Phật Đặc Biệt.

MYANMAR: MỘT VÀI PHO TƯỢNG PHẬT ĐẶC BIỆT.

MYANMAR MỘT VÀI PHO TƯỢNG PHẬT ĐẶC BIỆT. Nguyễn Xuân Quang Myanmar (Miến Điện) là một quốc gia có cả triệu ngôi chùa tháp. Myanmar theo Phật giáo nguyên thủy nên khuôn mặt chính của chùa là ngọn tháp hình chuông có cán úp khổng lồ, chọc trời thường bọc vàng hay mạ vàng ròng. […]