Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 10 Từ Chữ V.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE (Phần 10), TỪ NỌC CHỮ V.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG III NỌC QUE C. TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Rod Word). (Phần 10) Nguyễn Xuân Quang TỪ HAI NỌC QUE KẾT HỢP. TỪ NỌC CHỮ V. Như đã nói ở trên, ngoài dạng dính chập lại thành một, hai nọc que kết hợp lại còn có […]