Category Hồ Động Đình (2).

HỒ ĐỘNG ĐÌNH (2).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   HỒ ĐỘNG ĐÌNH (phần 2). LẦU NHẠC DƯƠNG Nguyễn Xuân Quang Thị trấn Nhạc Dương (YueYang) nằm ở phía đông bắc tỉnh Hồ Nam với hồ Động Đình ở phía tây và sông Dương Tử ở phía bắc, cách Trường Sa 150 km. […]