Category Việt Dịch (2): Dịch Đám Ma Cò.

VIỆT DỊCH (2): VIỆT DỊCH ĐÁM MA CÒ.

VIỆT DỊCH (2) VIỆT DỊCH ĐÁM MA CÒ. Nguyễn Xuân Quang Ghi Chú 2. Vì là Việt Dịch tôi cố gắng dùng các từ Dịch bằng Việt ngữ như Hán Việt hào có nghĩa là vết cạo, vạch, vẽ trên đất, đá, gỗ. Theo biến âm h=c như hủi = cùi, ta có hào = […]