Category Lào: Bật Mí Cánh Đ Chum 4

VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO (phần 4 và hết)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO. (phần 4 và hết) Nguyễn Xuân Quang   VĂN HÓA CHUM ĐÁ CÁNH ĐỒNG CHUM, XIÊNG KHOANG VÀ VĂN HÓA TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN. Hãy so sánh văn hóa chum đá Cánh Đồng Chum, Xiêng Khoang với […]