Category Tổ Mạ Chúng Bay (Thơ Chữ Nghĩa.)

TỔ MẠ CHÚNG BAY (TCN)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA Những vần thơ CHỮ NGHĨA này cho thấy Tiếng Việt (thật là) Huyền Diệu. Bài này làm theo sáu thanh âm trong tiếng Việt (không dấu, dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng).     Tổ Mạ Chúng Bay. […]