Category Nhận Diện Chân Tướng Thần Nông (1)

NHẬN DIỆN CHÂN TƯỚNG THẦN NÔNG (phần 1)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). NHẬN DIỆN CHÂN TƯỚNG THẦN NÔNG (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Truyền thuyết cho rằng vị tổ tối cao tối thượng của chúng ta là Thần Nông. Chúng ta nhận là con cháu thần mặt trời Viêm Đế thuộc họ Thần Nông (Thần Nông […]