Category 59. Hình T.B 03-2014 Băng Đảo: Đi Săn Ánh Sáng Bắc Cực

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 03, 2014, ĐI SĂN ÁNH SÁNG BẮC CỰC (NORTHERN LIGHT, AURORA BOREALIS) Ở BĂNG ĐẢO (ICELAND).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài) HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 03, 2014. ĐI SĂN ÁNH SÁNG BẮC CỰC (NORTHERN LIGHT, AURORA BOREALIS) Ở BĂNG ĐẢO (ICELAND). Băng Đảo nằm ở vòng đai Bắc Cực, do những núi lửa thuộc một rặng núi lửa ngầm dưới biển đang hoạt động tạo thành. […]