Category 15. Hình T.B. Tháng 6 2010 Cánh Buồm Bê Tông Dubai

Hình T.B Tháng 6, 2010: Cánh Buồm Lộng Gió Ngàn Khơi Dubai.

.THÁNG SÁU 2010 CÁNH BUỒM BÊ TÔNG LỘNG GIÓ NGÀN KHƠI DUBAI. Tác giả đứng  trước khách sạn Cao Ốc Ả Rập Burj Al Arab ở Dubai. Khách sạn hình cánh buồm lộng gió ngàn khơi xây trên một hòn đảo nhân tạo. Đây là biểu tượng của Dubai (xem bài viết Những Kiến Trúc […]