Category 48 Hinh TB Thang 4-13 Tuong Dong Den Hung Kehen Bali

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2013: SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA ĐỀN TỔ HÙNG VĨNH PHÚ VỚI ĐỀN KEHEN, BALI NAM DƯƠNG.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4-2013 Sự Tương Đồng Giữa Đền Tổ Hùng, Vĩnh Phú, Việt Nam với Đền Kehen, Bali, Nam Dương. Đền Kehen, Bangli, Bali (ảnh của tác giả). Đền Kehen được xây vào thế kỷ 11 là ngôi đền lớn nhất và tinh xảo nhất ở phía đông Bali. Đền ở phía bắc […]