Category Trống ĐS Mang Sắc Thái Nam Dương (2 hết)

TRỐNG ĐÔNG SƠN MANG SẮC THÁI NAM DƯƠNG (2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).. TRỐNG ĐÔNG SƠN Ở NAM DƯƠNG (phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang  .TRỐNG SALAYAR  Trống đào tìm thấy ở đảo Salayar, ở bờ duyên hải phía đông nam đảo Sulawesi (Celebes), Nam Dương vào thế kỷ 19, hiện để tại bảo tàng viện […]