Category Trả Lời Nguyễn M. Trinh

TRẢ LỜI NT NGUYỄN MẠNH TRINH

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).     TRẢ LỜI NHÀ THƠ NGUYỄN MẠNH TRINH (tạp chí Hợp Lưu số 27 tháng 2&3-1996) Khi suy nghĩ đúc kết trước khi viết thường là lúc làm vườn. Khi viết thường viết vào lúc sáng sớm để khỏi bị phá rầy. Khi đang […]