Category Canary (Quần Đảo): Lanzarote, Đất Hỏa Tinh Trên Địa Cầu

ĐẢO LANZAROTE, VÙNG ĐẤT HỎA TINH TRÊN ĐỊA CẦU.

ĐẢO LANZAROTE, VÙNG ĐẤT HỎA TINH TRÊN ĐỊA CẦU. Nguyễn Xuân Quang Đảo Lanzarote nằm trong quần đảo Canary, thuộc Tây Ban Nha ở Đại Tây Dương, ở ngoài khơi Ma-rốc. Vị trí quần đảo Canary (nguồn: theworldbust.com). Đảo Lazarote trong quần đảo Chó Canary (nguồn: lanzarotevisit.com). .Tổng Quát Tên Đảo Canary trước đây hiểu […]