Category 67. Hình T.B. Tháng 11-2014: Một Bức Tranh Ebola…

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 11, 2014: MỘT BỨC TRANH EBOLA TRÊN BÌA BÁO Y HỌC THƯỜNG THỨC CÁCH ĐÂY GẦN 20 NĂM.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 11, 2014 MỘT BỨC TRANH EBOLA TRÊN BÌA BÁO Y HỌC THƯỜNG THỨC CÁCH ĐÂY GẦN 20 NĂM. Cách đây gần 20 năm, báo Y Học Thường Thức do tôi làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, có số 3, Bộ […]